Hvem er jeg?

Elizabeth

Hjorth Widenborg

Konsulent / Socialrådgiver

Baggrund

 

Jeg er uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Odense januar 2011. Jeg er gift og er mor til tre store børn; to unge voksne og en teenager.

 

Tanken og dermed frøet om den selvstændige virksomhed er blevet sået. Frøet er nu blevet til en spire og er på vej til at vokse op og blive til en blomst.

Jeg har i en længere periode gjort mig tanker om at blive selvstændig. Jeg ønskede at sætte borgeren mere i fokus.

 

Jeg besluttede, at den eneste måde jeg kunne være socialrådgiver med hjertet, betød at jeg måtte starte for mig selv. Efter en årrække, hvor jeg har arbejdet forskellige steder i landet indenfor beskæftigelsesområdet, er min drøm blevet større. Derfor startede jeg i 2016 Syg til Job op ved siden af mit fuldtidsjob.

 

Jeg har ni års erfaring i et jobcenter indenfor beskæftigelsesområdet. Mine spidskompetencer er:

 

  • Sygedagpengeloven.
  • Jeg ved, hvornår hvornår du er uarbejdsdygtig eller ej ift. egen sygdom (§7)
  • Revurderingssager (§24)
  • Hvornår en sygedagpengesag kan forlænges efter §27.1
  • Hvornår sygedagpengesagen kan/skal overgå til et jobafklaringsforløb
  • Bevilling af revalidering
  • Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner

Erhvervserfaring

Sygedagpenge v/Jobcenter Nordfyn                                                 02.2019

Jobrådgiver (Socialrådgiver)

 

Opfølgning af sygemeldte a-kasse medlemmer samt lønmodtagere i arbejde. Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner ift. revalidering, fleksjob, ressourceforløb  eller førtidspension.

Fællesmøder/rundbordsmøder, tværfagligt samarbejde.

Træffe afgørelse ift. §§ 7, 24 samt 27

Indhente lægelige oplysninger

 

Formand for Det Administrative Afgørelsesteam for førtidspension

Kerteminde Kommune                                                         11.2018 -01.2019

 

Faglig korrdinator for Team Job og Helbred                         12.2017-01.2019

Kerteminde Kommune

 

Selvstændig virksomhed v/Syg til job                                                  12.2016  Konsulent

 

Sygedagpenge v/Kerteminde Jobcenter                                04.2016-01.2019

Socialrådgiver                                                                                                                                             

Opfølgning af sygemeldte a-kasse medlemmer samt lønmodtagere i arbejde. Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner ift. revalidering, fleksjob, ressourceforløb  eller førtidspension.

Fællesmøder/rundbordsmøder, tværfagligt samarbejde.

Træffe afgørelse ift. §§ 7, 24 samt 27

Indhente lægelige oplysninger

 

Sygedagpenge/Job- og Helbred v/ Aabenraa Jobcenter

Socialrådgiver                                                                       11.2014 –03.2016

 

Opfølgning af sygemeldte a-kasse medlemmer samt lønmodtagere i arbejde. Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner ift. revalidering, fleksjob, ressourceforløb  eller førtidspension.

Fællesmøder/rundbordsmøder, tværfagligt samarbejde.

Træffe afgørelse ift. §§ 7, 24 samt 27

Indhente lægelige oplysninger, henvisning til Quick Care (tilbud til sygemeldte)

 

Sygedagpenge/Jobcenter Middelfart                                 11.2010 – 10.2014

Socialrådgiver             

                                                                                                                    

Opfølgning af sygemeldte. Pr. 01-04-2013 opfølgning med sygemeldte

forsikrede ledige eller hvor borgere har mistet deres arbejdsplads i forbindelse med sygemeldingen i kat. 2 og 3.

Opfølgning på revalidender (frem til d. 30-03-2013)

Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner til revalidering, fleksjob, førtidspension,

ressourceforløb, rundbordssamtaler.

Rehabiliteringsteammedlem i forbindelse med jobafklaringsforløb (JAF)

siden 01-07-2014. Koordinerende Sagsbehandler for JAF-borgere.

01-07-2014 nøgleperson ift. senhjerneskadede borgere.

 

Sygedagpenge/Jobcenter Nordfyn                                    02.2010 – 08.2010

Sagsbehandler

Visitation af sygemeldte borgere, opfølgning af kat. 1, 2 og 3, rundbordssamtaler, opfølgning af revalidender og sygemeldte på ledighedsydelse, tværfagligt samarbejde og udfærdige ressourceprofiler.

 

Sygedagpenge/Jobcenter Nordfyn                                   06.2009 – 08.2009

Sagsbehandler

Visitation af sygemeldte borgere, opfølgning af kat. 1 og 3, journalisering

 

Sygedagpenge / Jobcenter Nordfyn                                    02.2009 – 06.2009

Socialrådgiverstuderende

Uddannelsespraktik: opfølgning af sygedagpengesager, udfærdige ressourceprofiler ift. revalidering, fleksjob, førtidspension, tværfagligt samarbejde

 

Uddannelse

Socialrådgiveruddannelsen, Den Sociale Højskole Odense UCL Lillebælt

Bachelor in social work                                                                           31-01-2011


Uddannelsespraktik v/ Jobcenter Nordfyn

Observationspraktik v/ socialcentret i Odense Kommune


Socialpædagoguddannelsen, Jægerspris Socialpædagogisk Seminarium

Socialpædagog                                                                                      25-01-2002


2. lønnede praktik: Speciel, Døgnophold, Voksne, Udviklingshæmmede

1. lønnede praktik: Normal, Dagophold, 2-6 år

Øvelsespraktik: Normal, Dagophold, Små børn

Frederikssund Gymnasium                                                                               1995

Sproglig Student   (Stx)                                                                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KURSER OG EFTERUDDANNELSE


Neuropædagogisk ugekursus v/Dorthe Birkmose                                             2014

Praktikvejlederkursus                                                                                        2012

Den Sociale Højskole, Odense


Psykiske Lidelser og Arbejdsevnemetoden

v/ Speciallæge i psykiatri Jens Bang                                                                 2009


Internationale Sygedagpenge

v/ jurist Anne Mette Habekost                                                                            2009


Sygedagpenge

Fagkurser                                                                                                          2009


Adfærd & selvtillid

v/ Preben Wagner & Mogens Baadsgaard                                                        2001


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFHANDLINGER / RAPPORTER


”Arbejdsevnemetoden” - En praksis-undersøgelse i brugen af ressourceprofilen i                                                                                             

sygedagpenge og kontanthjælpsafdelingen set i forhold til tilkendelse af førtidspension.

Bachelor-projekt.                                                                                               2011


”Aktiveres? – Jamen jeg er jo syg”

5.semester indsatsprojekt                                                                                2009


Syg til job i medierne

(Klik på artiklen for at aktivere link)


  • Nordsfyns Turisme og Erhverv, 7/9-2017Kontakt


Syg til job

Ringevej 27

5450 Otterup

CVR: 41020091
sygtiljob[a]sygtiljob.dk

www.sygtiljob.dk


Telefontid:

Mandag-fredag: 16-18

Lørdag: 10-12

tlf: 42 400 194